Spring Framework

Recursos de Spring Framework, Spring MVC, Spring Web Flow, ...

Codificación UTF-8 nun proxecto Spring MVC

fai 10 anos, 6 meses …/Spring Framework
Codificación UTF-8 nun proxecto Spring MVC Ao traballar cun contedor de servlets coma Tomcat, no momento de procesar un envío por POST e mostrar os datos enviados podemos atoparnos cunha codificación que non é a axeitada e ver os caracteres en ISO-8859 cando deberían estar en UTF-8.
ler máis »