Liberada a nova versión de Zend Framework, ZF2

Despois de moitas versións beta e RC xa está dispoñible a versión 2 de Zend Framework (ZF2).  ZF2 é un framework open source para o desenvolvemento de aplicacións web e servizos empregando PHP 5.3+  Zend Framework 2 é 100% orientado a obxectos e emprega as novas características de PHP 5.3 dun xeito intensivo: espacio de nomes, funcións lambda, closures, carga perezosa de clases, ...

O framework pódese instalar de maneira modular empregando Composer configurando o repositorio de ZF.

"repositories": [
  {
    "type": "composer",
    "url": "http://packages.zendframework.com/"
  }
],

Ao ser totalmente modular é posible instalar os módulos independientemente (zendframework/zend-mvc, zendframework/zend-server, ...). Na páxina de paquetes de Zend Framework detállanse todos os paquetes.

"require": {
 "zendframework/zend-config": "2.0.*",
 "zendframework/zend-http": "2.0.*"
},

Executar composer para instalar os módulos desexados.

php composer.phar install
Última actualización 2012-11-21
9:43 PM (Europe/Madrid)
Data de creación 2012-09-06
7:40 PM (Europe/Madrid)
Released Zend Framework 2
zendframework php framework

Relacionados