Certificación PHP 5.3

Zend vén de liberar a guía de estudio para chegar a ser un ZCE PHP 5.3 certified. No exame de certificación, (200-530 ZCE PHP 5.3) inclúense as novidades da versión 5.3 da linguaxe PHP. Destaca o tema que trata os namespaces, as closures, ...

No seguinte artigo de devzone.zend.com detállanse dun xeito resumido os puntos do exame:

Última actualización 2012-08-15
2:42 PM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-12-06
11:00 PM (Europe/Madrid)
Zend release the study guide to ZCE PHP 5.3 certified.
php certification

Relacionados