Publicadas as presentacións da JSConf 2010

Dende a páxina Devthought están dispoñibles as presentación da JSConf 2010.

» http://devthought.com/blog/2010/05/jsconf-2010-slides/

 

Unha das presentacións que me encantou foi a de Alex Russell ? ?Google Chrome Frame?, xa que estou moi canso de pelexar con IExploter e os seus "stándares". Ben seguro que farei uso do GCF nos casos que desexe aproveitar as novas funcionalidades de HTML5 e teña que funcionar en IExploter.

Outra presentación que tamén me gustou é a que fala da biblioteca javascript Raphaël, moi interesante para os programadores que fan tarefas de deseñadores (dou fé de que existen), e que recentemente se anexou ao proxecto Sencha:

Data de creación 2010-07-01
7:00 PM (Europe/Madrid)