Exemplo de uso de YQL con Dojo

Actualizado! Actualizouse o exemplo para que traballe co RSS do xornal "El Pais", tras o peche de "Xornal de Galicia". Agora tamén emprega Dijit.Dialog para amosar os resultados.

Código javascript

  dojo.require("dojo.io.script");
  dojo.require("dojo.string");
  dojo.require("dijit.Dialog");
  
  // Callback
  var renderOpinions = function(data) {
    if(data.query && (parseInt(data.query.count) > 0)) {
      var htmlContent = '<ul>';
      
      dojo.forEach(data.query.results.item, function(opinion) {
        // Correxir erros na ligazón        
        opinion.link = opinion.link.replace(/([^:])\/\//, '$1/');
        
        htmlContent += '<li>'; 
        htmlContent += '<a href="' + opinion.link + '">' + opinion.title + '</a>';
        htmlContent += '<br />[' + opinion.creator + ']<br />' + opinion.description;
        htmlContent += '</li>';
      });       
       
      htmlContent += '</ul>';

      myDialog = new dijit.Dialog({
        title: "Artigos vía YQL e Dojo",
        content: htmlContent,
        style: "width: 640px"
      });
      myDialog.show();
    } else {
      alert('ERRO: Non se recuperou ningún artigo.');
    }
  };

  function getOpinions() {
    // Cargar opinións vía JSONP
    // SEE dojo.io.script
    var foo = dojo.io.script.get({
      callbackParamName: 'callback',
      load: renderOpinions, // function(json){console.log(json)},
      content: {      
        /* q: 'select * from rss where url="http://www.xornal.com/rss/opinion/" limit 10', */
        // Versión actualizada
        q: 'select * from rss where url="http://ep00.epimg.net/rss/ccaa/galicia.xml" limit 10',
        format: 'json'
      },
      url: 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yql'
    });
  }

 

Última actualización 2012-08-15
12:54 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2009-08-01
8:13 PM (Europe/Madrid)
Exemplo de código javascript para traballar con fontes RSS
dojo javascript html5 mashup

Relacionados