Especialista en desenvolvemento web avanzado

Título de postgrado de «Especialista en desenvolvemento web avanzado» pola Universidade Jaume I de Castellón.  A titulitis é o de menos, pola contra recomendo este curso xa que os contidos son de moita calidade e baixo tecnoloxías de Código Aberto e Software Libre.

Destacar a parte do temario que me resultou persoalmente de máis interés:

  • HTML 5, CSS 3, Accesibilidad
  • Frameworks Cliente rico (javascript, JavaFX, Flex, OpenLaszlo,...)
  • PHP O.O. y frameworks (Zend Framework)
  • Desarrollo web con J2EE (JDBC, JPA, Spring, JSP, JAXB, Cocoon)
  • Arquitecturas orientadas a servicios (WSDL, SOAP, Axis y JAX-WS, JAX-RS)
  • Seguridad (Cross Site Scripting, Null Byte, Session Hijacking, HTML, SQL, Blind SQL y XPath injection)
  • Metodologías Ágiles (SCRUM, eXtreme Programming, etc)

 

Última actualización 2012-08-23
9:16 PM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-02-06
12:37 PM (Europe/Madrid)
enxeñeria informática certification javafx php zendframework javascript accesibilidade