PHP

Código fonte PHP

htaccess para visualizar os erros PHP

fai 9 anos, 10 meses …/PHP
É bastante común que ao instalar un CMS (drupal ou Joomla) se «silencien» os erros para evitar riscos de seguridade. Esta configuración, que é a recomendada, resulta molesta para o desenvolvemento e convén volver habilitar as opcións de mostrar os erros.
ler máis »

joomdump, utilidade para automatización de base de datos

fai 11 anos, 1 mes …/PHP
joomdump, utilidade para automatización de base de datos Veño de publicar en github unha pequena utilidade para facer os «dumps» de táboas dunha determinada base de datos, vifito/joomdump.
ler máis »

Publicado o código de DatabaseIterator en Github

fai 11 anos, 3 meses …/PHP
Publicado o código de DatabaseIterator en Github Publicado o código de DatabaseIterator en Github
ler máis »

Vifito_Filter_Unhyphenate, un filtro de ZF para arrays

fai 13 anos, 6 meses …/PHP
Vifito_Filter_Unhyphenate, un filtro de ZF para arrays A potencia que ofrecen os arrays en PHP non está dispoñible en Javascript. En ocasións vémonos obrigados a facer verdadeiros quebracabezas a hora de transportar datos entre cliente e servidor se traballamos con formularios dinámicos. Co termo "formularios dinámicos" refírome a ese tipo de formularios que poden variar o seu número de campos no lado cliente antes de que sexan enviados.  
ler máis »

Instalación de PECL runkit en PHP 5.2

fai 14 anos …/PHP
Compilación e instalación da extensión runkit en contornos debian/ubuntu.
ler máis »

Redefinir funcións en PHP

fai 14 anos …/PHP
Supoñamos que no noso programa hai unha función definida e que o código avaliado contén unha que se chame igual. Qué sucedería? Cómo resolverlo?
ler máis »

ZFDebug, unha toolbar para Zend Framework

fai 14 anos, 8 meses …/PHP
ZFDebug, unha toolbar para Zend Framework ZFDebug é un plugin para Zend Framework que inclúe unha pequena, pero moi útil, barra de ferramentas en cada unha das páxinas da aplicación fornecendo información de depuración/desenvolvemento (tempo de execución, uso de memoria, número de consultas a base de datos, info do contorno de desenvolvemento, ...). Este proxecto está inspirado na barra análoga dispoñible en symfony.  
ler máis »

Optimizar as táboas dunha base de datos con Database Transversal…

fai 14 anos, 8 meses …/PHP
Facendo uso de Database Transversal API é posible optimizar as táboas de MySQL dunha base de datos cun simple script. O seguinte código amosa como percorrer nun bucle todas as táboas e executar a sentencia OPTIMIZE TABLE nome_taboa.  
ler máis »

GalDic, proxecto do CDWA

fai 14 anos, 10 meses …/PHP
O pasado ano estiven matriculado nun curso de desenvolvemento web avanzado no que tiña que realizar un proxecto fin de curso. Ao meu chameille GalDic (dicionario de galego 2.0). Como se pode supoñer este proxecto é un dicionario de galego vía web. O que non se ve é que conta con servizos web que están dispoñibles para o seu uso. En canto teña tempo publicarei exemplos de código que amosan o seu uso, no entanto, comenzarei unha fase de testeo e viabilidade dunha interface offline empregando google gears as novas características de HTML5.
ler máis »

Correxindo as slashes inseridas por magic_quote

fai 15 anos, 2 meses …/PHP
Con DatabaseIterator podemos remover as slash dunha base de datos inseridas por ter a directiva magic_quote habilitada no php.ini
ler máis »

Database Transversal API

fai 15 anos, 2 meses …/PHP
DatabaseIterator é unha clase que, coa axuda de ADOdb, pretende axilizar o traballo á hora de interactuar cunha base de datos. A idea é programar contra unha base de datos como se estivesemos a traballar con arrays.
ler máis »