Comunicación entre javascript e applets Java

A comunicación entre javascript e un applet Java é moi sinxela. Para amosar o funcionamento deixo un exercicio de prácticas que fixen amosando como recuperar o applet no DOM e como acceder aos métodos que ten implementados.

O código do applet é moi sinxelo:

import javax.swing.JApplet;

public class BridgeAppletJavascript extends JApplet {

	public void init() {
		
	}
	
	public int suma(int a, int b) {
		return a+b;
	}
	
	public int resta(int a, int b) {
		return a-b;
	}
}

Para executar os métodos do applet soamente fai falla recuperar do DOM o applet e executar os métodos deste como se estivesen dispoñibles en javascript. O código HTML do applet:

<applet id="MyApplet" code="BridgeAppletJavascript.class" width="0" height="0"></applet>

O código javascript que executa unha suma, co método do applet:

var applet = document.getElementById('MyApplet');
alert( applet.suma(5, 4) );

applet
Pantallazo da execución do exemplo

O código do exemplo pódese descargar a continuación:

Para poder testear o exemplo é necesario ter configurado o plugin de Java no navegador para executar o applet.

Probar nunha nova ventá

Descargar o código fonte.

Última actualización 2012-08-16
1:28 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-01-14
7:28 PM (Europe/Madrid)
Applet-Javascript communication, with Liveconnect
javascript java applets