Alternativa aos reprodutores de vídeo flash, javafx.scene.media.MediaPlayer

Coa saída de NetBeans 6.8, o IDE inclúe soporte para JavaFx en GNU/Linux. Agora xa non é preciso coller o SDK para Mac ou os paquetes xerados por terceiros para ter esta contorna de desenvolvemento nunha plataforma Linux. Ademáis ao estar integrado no IDE aproveitamos todas as funcionalidades que melloran a produtividade: resaltado da sintase JavaFx, refactorización, autocompletado, paneis laterais cos compoñentes principais, creación de proxectos, compilación/execución/depuración dende o IDE, ... (e tamén un "composer" visual, JavaFXComposer).

A curiosidade tentoume para probar o compoñente javafx.scene.media.MediaPlayer para ver si  existe unha alternativa aos omnipresentes reprodutores de vídeo flash. 

O código de exemplo empregando as clases   javafx.scene.media.MediaPlayer, javafx.scene.media.Media e javafx.scene.media.MediaView é moi sinxelo e amósase a continuación:

import javafx.stage.Stage;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.media.Media;
import javafx.scene.media.MediaPlayer;
import javafx.scene.media.MediaView;

var video:Media = Media {
  source: "file:///home/vifito/videos/DoctorWho.avi"
};

var player:MediaPlayer = MediaPlayer {
  media: video
  rate: 1.0
  volume: 0.4
};

var view:MediaView = MediaView {
  mediaPlayer: player
  x:0
  y:0
};

Stage {
  title: "Reprodutor multimedia"
  scene: Scene {
    width: 640
    height: 480
    content: [view]
  }
}

player.play()

Referencias:

Última actualización 2012-08-16
12:08 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2009-12-14
10:40 PM (Europe/Madrid)
javafx ria

Relacionados