Eliminar a cabeceira de autenticación HTTP

Código javascript para limpar a cabeceira coa autenticación HTTP.

function clear_http_authentication() {
 try {
 if (document.all) {
  // IE 6 clear HTTP Authentication
  document.execCommand("ClearAuthenticationCache");
 } else {
  netscape.security.PrivilegeManager.
   enablePrivilege("UniversalXPConnect");
  authenticationManager = Components.classes
   ["@mozilla.org/network/http-auth-manager;1"].
   getService(Components.interfaces.nsIHttpAuthManager);
  authenticationManager.clearAll();
 }
 } catch(e) { 
 /* Agochar erros */ 
 }
}
Última actualización 2012-08-15
3:01 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2008-11-03
1:23 AM (Europe/Madrid)
Remove http authentication cache
javascript

Relacionados